AMore Bench

295.00

AMORE design Gi? Colonna Romano nj? stol q? i p?rket nj? projekti t? pazakont? me filozofin? e g?rmave, t? b?r? nga Gi? Colonna Romano: nj? fjal? qe b?het nj? element i dizajnit dhe materializohet, n? nj? produkt q? mund t? komunikoj? nj? mesazh. Stoli? ka form?n e stilizuar t? fjal?s “AMore”, q? do t? thot? Dashuri n? gjuh?n Italiane. Stoli AMore p?rputhet n? m?nyr? t? p?rsosur me ?do lloj AMbjenti, si restorante, hotele dhe klube, por edhe p?r AMbiente sht?piake, si t? br?ndsAMe ashtu edhe t? jashtme. Ai ?sht? n? dispozicion gjithashtu n? versionin e llakuar.

Vlerësimet

There are no reviews yet.

Be the first to review “AMore Bench”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategoritë: , ,