Syprine e cila Karakterizohet nga rezistenca ndaj temperaturave te larta me rezistence te shkelqyesAMe ndaj zjarrit, gervishtjeve dhe rezistence te larte te ujit.
Shte i pershtatshem per kontakt me ushqimin dhe materiali i tij eshte miqesor me mjedisin. Ideale per perdorim te jashtem dhe te brendshem. I pershtatshem per cdo lloj AMbienti. Dimensionet diAM 60cm

Vlerësimet

There are no reviews yet.

Be the first to review “AM5166.02”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori: